Göta älv måste klimatsäkras redan nu
Hus, vägar, broar och andra anläggningar som vi bygger nu kommer att finnas kvar under lång tid. … Det kräver dock att man vidtar åtgärder och ett överslag pekade på kostnader på 5–6 miljarder för att stabilisera hela sträckan på båda sidor av älven …
Read more on Göteborgs-Posten

Skatteverket kritiska till ROT-avdrag som konkurrensmedel
Samtidigt handlar det om en så liten summa att det rent tekniskt vore ekonomiskt omöjligt för Skatteverket att detaljgranska alla sådana belopp i Sverige. – Vi försöker kontrollera att kostnaden som görs avdrag för är rimlig. Men samtidigt kan det vara …
Read more on Byggahus.se

Branschen försiktigt positiv till regeringens byggsatsningar
BI säger sig gärna delta i en diskussion med regeringen för att nå målet på 250.000 bostäder som utlovas i regeringsförklaringen, däremot är organisationen ”bekymrad över att regeringen vill införa ett nytt stöd till kommunernas klimatarbete”. – Även …
Read more on VVS-Forum