Varnar för brister i hemförsäkringar
Tidigare var det i stort sett samma innehåll i hemförsäkringarna hos de olika försäkringsbolagen och det var lätt att välja bolag efter pris. Nu har flera bolag ändrat om i erbjudandena. – Det är något att vara extra vaksam på. En hemförsäkring brukar …
Read more on Byggahus.se

TV4-gruppen ökar omsättningen
Det har lett till att aktörer som TV4-gruppen kunnat skruva upp sina priser. TV4 breddade inför 2015 sin målgrupp, från … Den stora frågan för tv-husen, som fortfarande är tungt beroende av reklamintäkter från linjär-tv, är hur ”putten” – det totala …
Read more on Dagens Media

Gamla Perrong 23 rivs efter sommaren
HÄSSLEHOLM Ett mångårigt rivningshot för ett hus äldre än själva staden ser ut att bli verklighet efter sommaren. Nu har nämligen Hässlehem tagit upp intresseanmälningar från företag som är villiga att bygga lägenheter på den centralt belägna Perrong …
Read more on Norra Skåne (pressmeddelande) (Registrering) (blogg)

Minnet måste fortsätta tolkas och gestaltas
En aningslöshet som oroar i ett hårdnande politiskt klimat, skriver Bondeson i Dalademokraten och påminner om utredaren Bengt Göranssons ord i samband med demokratiutredningen från 2000: att demokratin tar tid att bygga upp, men kan raseras betydligt …
Read more on Västerbottens-Kuriren